اطلاعیه شماره 600 (پروژه دریا)

قابل توجه اعضای محترم پروژه دریا احتراما به اطلاع اعضا و سهامداران محترم پروژه دریا می رساند: با عنایت به درخواست مکتوب تعدادی از اعضای محترم در خصوص فروش برج B به منظور تمرکز تعاونی بر ساخت برج A برای افرادی که ضمن پرداخت اقساط خود انگیزه لازم را برای ادامه ساخت پروژه دارند و […]

اطلاعیه شماره 600 (پروژه دریا) ادامه مطلب »