تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

در باره ما

تاریخچه وگزارش شرکت تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما ازآغاز سال1352


تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما از تاریخ 1352/12/12 رسماً کار خود را آغاز نموده و تا کنون بالغ بر1800 واحد مسکونی احداث و به کارکنان خدوم و زحمتکش صداوسیما تحویل نموده است .

لازم به ذکر است این تعاونی در راستای ادامه وظیفه اشاره شده نسبت به خرید زمین و احداث پروژه های دیگری اقدام نموده که شمه ای ازآن نیز به شرح زیر به استحضار می رساند.

پروژه های تحویل شده

1- پروژه 255 واحدی امیرکبیر :

ثبت نام این پروژه در تیرماه سال 81 با اعلام 156 واحد در قالب 4 برج صورت گرفت به دنبال تقاضای مازاد بر تعداد واحدها ، هیات مدیره اسبق بدون کارشناسی دقیق و اخذ مصوبه مجمع عمومی نسبت به افزایش تعداد واحدها از156به 255 واحد در قالب دو برج اقدام نمود. که از سال 94 تا 95 کلیه واحد مسکونی و تجاری تحویل داده شد و تنها محوطه و قسمتی از ساخت انباریها باقی مانده است و علت آن نداشتن انباری و کسری پارکینگ بوده ، هیات مدیره محترم تلاش نمود تکمیل پارکینگها وساخت انباری در دستور کار خود قرارداده که پس از پیگیریهای مکرر موفق به انجام این مهم نیز گردیده است .

2- طرح 99 ساله مهر ( 54 واحد )
پس از اعلام دولت محترم جمهوری اسلامی جهت ثبت نام طرح زمینهای 99 ساله تعاونی برای اعضاء خود در سال 1386 اعـلام آمـادگی نمود ، در نتیجه تعـداد 190 نفر در مرحـله اول ثبت نـام نمودند ، لکن سازمان مسکن 109 نفر از این افراد را واجد شرایط دانست و با عنایت بـه پیگیری در مورد این گروه مقرر گردید قطعه زمینی در فاز 6 شهر پرند به این افراد واگذار گردد و تعاونی قــرارداد اولیـه زمین را توسط مـدیرعـامل و رئیس هیـات مدیره وقت منعقد نموده و محـل پروژه شرکت تعاونــی بـراساس جانمائی های مشخص شده بلوک M30 و توسط پیمانکار تائید شده خود شرکت عمران به نام شرکت ارژن سازه ایلیا کویر به تعداد 120 واحد ساخت شده که با توجه به پرداخت های اعلامی و شرایط تعیین شده از تعداد 109 نفر اولیه 54 نفر با تکمیل تعهدات مربوطه واجد دریافت واحدهای تعیین و تحویل داده شد.

3- پروژه یادگار امام و زمین حبیب الهی (207 واحد )

اعیانی این پروژه در سال 1382 از آقای الماسی فرد خریداری شد ولی متاسفانه تا سال 1387 به هیچ نتیجه ای نرسید ، مشخص گردید که متاسفانه اعیانی خریداری شده حق ریشه بوده و مشاع می باشد، لذا پیگیری های تعاونی نتیجه نداد ودر نهایت در سال 1387 با مساعدت مدیریت محترم وقت سازمان و معاونت اداری و مالی قرار شد که تعداد 207 آپـارتمان از مجموعـه سردار جنگل متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان خریـداری، در اختیار اعضاء یادگار امام قرار داده شود که این امر توسط هیات مدیره وقت انجام شد و در حال حاضر تمامی اعضاء پروژه یادگار امام واحدهای خود را دریافت نموده اند .

4- پروژه 70 واحدی کوهسار کلاک کرج
این پروژه 81 دستگاه ساخته شده که تعداد 11 واحد آن توسط ستاد آزادگان خریداری شده و 70 واحد آن در سال 1382 توسط شرکت تعاونی مسکن صداوسیما برای اعضاء تعاونی مسکن خریداری و واگذار گردیده است ، پروژه کوهسار در منطقه کلاک کرج می باشد و مساحت آپارتمانها 75 الی 78 مترمربع میباشد .

 

5- پـروژه 475 واحـدی شهرک غزالی
شرکت تعاونی در سال 1354 اقدام به طراحی جهت احداث آپارتمانها مسکونی بنام مجموعه غزالی نمود . اين پروژه ازسال 56 بواسطه برپائی انقلاب شکوهمند اسلامی فعاليتهای ساختمانی آن متوقف گرديد ، اجرای عمليات فقط بصورت آماده سازی و نصب قسمتهائی از اسکلت فلزی انجام شده بود.

اين مجموعه دارای 476 دستگاه آپارتمان ، زیربنای مختلف از 83 مترمربع الی 145 مترمربع در 4 بلوک بطور مجزا درزمينی به مساحت106000 مترمربع احداث وبا قيمت تمام شده تا سال 76 به اعضاء واجد شرايط واگذار گرديده است .

6- خرید و واگذاری 8 دستگاه آپارتمان خیابان ابن سينا
این پروژه در سال 79 براساس مواردی از اساسنامه ماده 3 به صورت آماده خریداری و به اعضاء فروخته شده است و واقع در خیابان ابن سینای دروازه شمیران می باشد .

 

7-سرمایه گذاری درساخت6دستگاه آپارتمان واقع درخیابان اميرآبادکوچه مجد
با توجه به مالکیت بر ساختمان اداری مجد با مشارکت شرکت ساراتل نسبت به ساخت و ساز آن در سال 1380 اقدام و در سال 1382 پس از تکمیل به صورت آزاد واگذار گردید .

8- پروژه 420 دستگاه آپارتمان فاز 1 شهرک غرب (مجتمع سینا)
در محدوده فاز يک شهرک غرب خيابان ايران زمين تعاونی مسکن با همکاری اعضاء واجد شرايط نسبت به احداث 420 دستگاه آپارتمان در قالب 8 برج بلند مرتبه که یکی از برجها دوقلو می باشد که با مساحت هر آپارتمان 142 مترمربع واقع در خیابان ایران زمین ساخته و واگذار گردید . (سال شروع عمليات 1368 و سال خاتمه 1376 می باشد)

9- پروژه 56 دستگاه آپارتمان فاز يک شهرک غرب (مجتمع سینا)
اين پروژه در زمينی به مساحت حدود 2500 مترمربع با تعداد 56 دستگاه آپارتمان به مساحت 130 مترمربع در خيابان ايران زمين ساخته و واگذار گرديد . احداث اين مجموعه در فاصله سالهای 1367 الی 1371 بوده است .

10- پروژه 400 واحدی فاز5 شهرک ( قدس)
ايـن پـروژه در سال 1363 در منطقه فـاز 5 شهرک غرب آغـاز و در سال 1368 تحويل اعضاء گرديد مساحت هر آپارتمان حدود 145 مترمربع می باشد که در چهار طبقه احداث گردیده و برای آپارتمان ها تسهيلات وام اخذ و در پيشبرد عمليات اجرائی صرف شده است .

11- واگذاری 36 قطعه زمين برای همکاران شاغل فرستنده بعثت در کمال آباد کرج در سال 1363

12- پروژه 88 دستگاه توانیر
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی شرکت تعاونی مسکن صداوسیما نیز هماهنگ با سایر ارگانها و با توجه به رسالتی که داشت نسبت به واگذار مسکن همکاران در سال 1361 اقدام به خـرید 88 واحد نیمه ساخته واقع در خیابان ولی عصر (عج) توانیر اعلام و پس از تکمیل به اعضاء واجد شرایط واگذار نموده ساختمان مزبور در دو بلوک 44 واحدی با متراژهای (132و162 متری) تحویل گردیده است .

13 – پروژه 28 دستگاه ( سه راه ضرابخانه )

این ساختمانها در سال 1354 توسط سازمان خریداری و به شرکت تعاونی جهت فروش منتقل گردیده که در سال 1358 و با دستور مدیران سازمان نسبت به فروش و واگذاری آن اقدام شده است .

14 – پروژه لیلا پارک 2 واحد مسکونی ( جماران )
واحدهای مسکونی ذکر شده در سال 1358 با همکاری و هماهنگی سازمان و مسئولین تعاونی خریداری شد که بعد از کارهای ثبتی و استعلامات مربوطه به دستور ریاست محترم سازمان و همچنین معاونت محترم اداری و مالی وقت براساس قیمت کارشناسی با اطلاع مدیریت واحد حقوقی نقل و انتقال رسمی آن به واجدین تعیین شده ، صورت گرفت .

پروژه های در دست اقدام

1- پروژه 110 واحدی حکیم نظامی :

ایــن زمیــن بــا حدود 2100 مترمربع در منطقه کوهــک واقــع در منطقه 22 خ نسیم بیستم از شرکت تعاونی مسکن راهور ناجا در بهمن سال 91 خریداری شد که در قالب 110 واحد مسکونی و حدود 24000 مترمربع تراکم مفید و مشاع می باشد. که در تاریخ 93/12/20 به انعقاد قرارداد ساخت آن شروع شده و از اوایل سال 97 نسبت به تحویل واحدها اقدام شده است .

2- پروژه بام تهران ( پونک 187 واحد)
هیات مدیره محترم در راستای ایفای مسئولیت قانونی خود مجددا ً در سال 96 در مورد خرید زمین در انتهای اشرفی اصفهانی – خیابان معین – کوچه 11 گه طبق جواز 236 واحد مسکونی در قالب پیش نویس جواز یازده طبقه مسکونی ، یک لابی ، چهار طبقه منفی دارای مجوز انباری و پارکینگ می باشد اقدام نموده که پس ازانجام تعهدات مالی براساس قرارداد فی مابین این تعاونی با تعاونی بانک سامان در تاریخ 97/8/3 زمین مربوطه از بانک سامان تحویل گرفته شده است .
3- پروژه دریا ( منطقه 22) – 120 واحد
پروژه مسکونی دریا در حدود دو ماه قبل پیرو توافقات فی مابین این تعاونی و شرکت کشتیرانی و بنادر در ادامه فعالیت های دیگر این شرکت خریداری گردید ، که در قالب 120 واحد مسکونی بوده و بیشتراز 25 % اسکلت آن ساخته شده و در منطقه 22 خیابان 45 متری کاشان قرار گرفته است ، که پس از تحویل زمین در تاریخ 97/6/17 و نقل و انتقال سند به نام تعاونی ، ازتاریخ 98/2/1 عملیات ساخت و ساز آن آغاز شده است .

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن