تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

Author name: خانم محرابی

اطلاعیه شماره 600 (پروژه دریا)

قابل توجه اعضای محترم پروژه دریا احتراما به اطلاع اعضا و سهامداران محترم پروژه دریا می رساند: با عنایت به درخواست مکتوب تعدادی از اعضای محترم در خصوص فروش برج B به منظور تمرکز تعاونی بر ساخت برج A برای افرادی که ضمن پرداخت اقساط خود انگیزه لازم را برای ادامه ساخت پروژه دارند و …

اطلاعیه شماره 600 (پروژه دریا) ادامه مطلب »

اطلاعیه شماره 598

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) به اطلاع اعضا محترم می رساند: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در تاریخ 1402/06/14 بعلت عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت نیافت. لذا مجددا از کلیه اعضا محترم دعوت میشود …..

اطلاعیه شماره 597

آگهی دعوت مجمع فوق العاده (نوبت سوم) با اطلاع اعضاء محترم می رساند : مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم این تعاونی در تاریخ 1402/06/11 بعلت عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت نیافت . مجددا از کلیه اعضا محترم دعوت می شود ….

اطلاعیه شماره 596

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت دوم) شماره ثبت 18386 بااطلاع اعضا محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در تاریخ 1402/05/29 بعلت عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت نیافت.

اطلاعیه شماره 595 (پروژه دریا)

قابل توجه اعضای محترم پروژه دریا پیرو آگهی مورخ 1401/05/04 روزنامه جام جم و اطلاعیه شماره 590 به اطلاع اعضا و سهامداران محترم پروژه دریا می رساند ، دفترچه مالکیت (قرار داد موضوع ماده 46 اساسنامه) آماده انعقاد و ارائه می باشد.

اطلاعیه شماره 594، اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان در انتخاب بازرس اصلی

شرکت در انتخابات بازرس اصلی / علی البدل تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما پیرو اطلاعیه شماره 593 به اطلاع کلیه اعضا شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما می رساند: با عنایت به مفاد دستور العمل چگونگی انجام انتخابات شرکتها و اتحادیه های ….

به بالای صفحه بردن