تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

سپتامبر 2023

اطلاعیه شماره 598

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) به اطلاع اعضا محترم می رساند: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در تاریخ 1402/06/14 بعلت عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت نیافت. لذا مجددا از کلیه اعضا محترم دعوت میشود …..

اطلاعیه شماره 598 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن