تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

ماه: آگوست 2023

اطلاعیه شماره 596

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت دوم) شماره ثبت 18386 بااطلاع اعضا محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در تاریخ 1402/05/29 بعلت عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت نیافت.

اطلاعیه شماره 595 (پروژه دریا)

قابل توجه اعضای محترم پروژه دریا پیرو آگهی مورخ 1401/05/04 روزنامه جام جم و اطلاعیه شماره 590 به اطلاع اعضا و سهامداران محترم پروژه دریا می رساند ، دفترچه مالکیت (قرار داد موضوع ماده 46 اساسنامه) آماده انعقاد و ارائه می باشد.

اطلاعیه شماره 594، اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان در انتخاب بازرس اصلی

شرکت در انتخابات بازرس اصلی / علی البدل تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما پیرو اطلاعیه شماره 593 به اطلاع کلیه اعضا شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما می رساند: با عنایت به مفاد دستور العمل چگونگی انجام انتخابات شرکتها و اتحادیه های ….

اطلاعیه شماره 592

قابل توجه اعضای محترم پروژه بام پیرو اطلاعیه شماره 589 مورخ 1402/04/06 به اطلاع می رساند اعضای محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود و مراجعه برای دریافت قرار داد موضوع ماده 46 اساسنامه اقدام ننموه اند ، آخرین زمان جهت دریافت قرار داد 1402/05/31 می باشد.

اطلاعیه شماره 591

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) از کلیه اعضا محترم، دعوت می شود که در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت که راس ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/05/29 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در ساختمان اداری جاجم طبقه B2 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

به بالای صفحه بردن