تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

اطلاعیه شماره 599 پروژه دریا

قابل توجه اعضای محترم پروژه دریا

پیرو اطلاعیه شماره 595 مورخ 1402/05/21 به اطلاع اعضای محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود و مراجعه برای دریافت قرار داد موضوع ماده 46 اساسنامه ….

599
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن