تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

اطلاعیه شماره 593 دعوت مجمع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

شماره ثبت 18386

از کلیه اعضای محترم دعوت میشود که در جلسه عمومی عادی ……..

593
593
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن