آگهی مناقصه دریا شماره 1172-2391 مورخ 8-12-1401

آگهی مناقصه عمومی (دومرحله ای) پروژه دریا …… ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بدینوسیله به اطلاع میرساند:شرکت تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما درنظر دارد …….)

آگهی مناقصه دریا شماره 1172-2391 مورخ 8-12-1401 ادامه مطلب »