تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و اعلام برگزاری انتخابات بازرسی 1401

ازکلیه اعضاء محترم دعوت می شود درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول…….

به بالای صفحه بردن