تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

اطلاعیه شماره 597

آگهی دعوت مجمع فوق العاده (نوبت سوم)

با اطلاع اعضاء محترم می رساند : مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم این تعاونی در تاریخ 1402/06/11 بعلت عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت نیافت . مجددا از کلیه اعضا محترم دعوت می شود ….

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن