تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

اطلاعیه شماره 592

قابل توجه اعضای محترم پروژه بام

پیرو اطلاعیه شماره 589 مورخ 1402/04/06 به اطلاع می رساند اعضای محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود و مراجعه برای دریافت قرار داد موضوع ماده 46 اساسنامه اقدام ننموه اند ، آخرین زمان جهت دریافت قرار داد 1402/05/31 می باشد.

592
به بالای صفحه بردن