تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

اطلاعیه شماره 591

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

از کلیه اعضا محترم، دعوت می شود که در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت که راس ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/05/29 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در ساختمان اداری جاجم طبقه B2 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن