تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

 آگهی تمدید مهلت مناقصه محدودپیمان مدیریت شماره ۲۳۹۱/۰۲۱۰

پیرو درخواست متقاضیان شرکت در مناقصه …..

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن