تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی  مسکن کارکنان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

Broadcasting Organization of IRAN 

پروژه های ما

پروژه دریا

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه حکیم نظامی

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

پروژه بام تهران

برای اطلاعات بیشتر

کلیک کنید

آگهی تجدید مزایده عمومی

پروژه مسکونی تجاری دریا

شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما در نظر دارد واحدهای تجاری دو برج پروژه دریا را از طریق مزایده عمومی بصورت پیش فروش واگذار نماید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن